#net4doctor

Echo Expert Tarnów

Tarnów
Konferencja startuje za:
Konferencja się zakończyła
5
prelegentów
20
przypadków
4
godziny
8
punktów

Tematyka konferencji

Grono wykładowców tworzą znakomici kardiolodzy-echokardiografiści, których wiedza i doświadczenie gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny wykładów. Warsztaty dają możliwość pogłębienia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Wykłady połączone są rozbudowanym panelem opisu przypadków.

Pieczę naukową nad tym cyklem szkoleń na poziomie zaawansowanym sprawują wybitni specjaliści

Jarosław D. Kasprzak / Edyta Płońska-Gościniak
Prof. dr hab. n. med. / Prof. dr hab. n. med.
Agenda Echo Expert Tarnów
 • 10:00 - 10:05

  Przywitanie

  prof. dr hab. n. med. J. D. Kasprzak
  EchoExpert Tarnów
 • 10:05 - 10:50

  Ocena uszka lewego przedsionka

  prof. dr hab. n. med. A. Tomaszewski
  EchoExpert Tarnów
 • 10:50 - 11:35

  Ocena tętnic wieńcowych w echo

  prof. dr hab. n. med. J. D. Kasprzak
  EchoExpert Tarnów
 • 11:35 - 12:20

  Niedomykalność mitralna - różne oblicza

  prof. dr hab. n. med. A. Gackowski
  EchoExpert Tarnów
 • 12:20 - 12:35

  PRZERWA

  EchoExpert Tarnów
 • 12:35 - 13:20

  Echo a kwalifikacja do zabiegów naprawczych z. aortalnej

  dr n. med. J. Bąk
  EchoExpert Tarnów
 • 13:20 - 14:05

  Ocena sztucznych zastawek w echokardiografii

  prof. dr hab. n. med. P. Lipiec
  EchoExpert Tarnów
 • 14:05 - 14:15

  Podsumowanie, końcowe pytania i dyskusja

  prof. dr hab. n. med. J. D. Kasprzak
  EchoExpert Tarnów